Gizlilik Politikası

1. Tanismasitesi.org (Kısaca tanışma sitesi olarak anılacaktır) Tanışma Sitemiz’de sunulan hizmetler, ücretsiz ve üyeliksiz şekilde faydalanacak gerçek kişileri ifade etmektedir.

2. Tanışmak için arkadaş aramakta olan bay ve bayanların kişisel bilgileri, (Mail adresleri, sosyal medya hesapları yada telefon numaraları) 3. şahıslar tarafından görülebilir olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3. Tanışma sitesi üzerinden ilan verirken, özel mesajlaşmalarında kişisel bilgilerini paylaşırken veya herkese açık alanlarda kişisel bilgilerini yayınlarken, bu kişisel bilgilerin başka bir tarafından hukuka aykırı yollardan elde edebilecek herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanılması sonucu doğacak hiçbir zarardan Tanışma sitesinin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Siteler’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Tanışma sitesi gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte, ilgili kanun uyarınca IP adreslerini saklamakta ve kullanmaktadır. IP adresleri, sizerin genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

5. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.5/1 uyarınca; Tanışma sitesi üzerindeki içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
Kullanıcılar, sitemiz üzerindeki faaliyetleri haricinde maruz kaldıkları, kişisel bilgilerinin kullanımıyla alakalı olarak gerçekleştirilecek suç eylemleri de dahil, hiçbir eylemden web sitemiz tanismasitesi.org sorumlu olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6. Arkadaş arayanların, Sitemiz üzerinde oluşturacakları Profil sayfası gereği ve site üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle, kendileri ile ilgili bazı tanıtıcı kişisel bilgi ve görsel içerikleri Tanismasitesi.org ye vermeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler(e-posta, telefon numarası vb.), gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. Sitemiz tarafından talep edilen veya kullanıcı tarafından sağlanan ya da Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, işbirliği içinde olduğumuz kişiler tarafından, tanışma sitesi ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

7. Tanismasitesi.org dahilinde başka sitelere link verebilir. Link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

8. Tanismasitesi.org, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere kullanıcılara ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar ;

a.  Yetkili hukuki ve idari otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;

b. Tanismasitesi.org ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;

c. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; ve

d.  Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

9. Tanismasitesi.org, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmemektedir. Tanismasitesi.org’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Tanismasitesi.org web sitesinin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

10. Tanismasitesi.org kullanıcılarının kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır.

11. Tanismasitesi.org, hukuki, idari ve adli makamlar tarafından, soruşturma kapsamında talep edilen, kullanıcılara ait bütün kişisel bilgileri vermekle hukuken yükümlüdür. Tanismasitesi.org, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek için, bütün kullanıcıların kişisel profilleri ve mesajlaşma kayıtlarında arama yapabilir.

12. Tanismasitesi.org, Gizlilik Kuralları’na aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen veya diğer kullanıcıların şikayetlerine konu olan kişisel profilleri ve mesajlaşmalarını inceleyebilir, bu kullanıcıların kişisel bilgi paylaşımını ve kişisel profil yayınını durdurabilir.

13. Tüm kullanıcılar “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şekillerde kullanılmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

14. Tanismasitesi.org, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Tanismasitesi.org değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Sizler, Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikleri kabul etmemeleri halinde, sitemizin kullanımına son vermelilerdir. Aksi takdirde Gizlik Politikası’ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar.